Het verzamelen en delen van teeltinformatie

iCrop maakt het mogelijk om digitale gewasdata te verzamelen en te delen en wordt klant specifiek ingericht. De teelt wordt verbeterd, de kosten worden verlaagd en de kwaliteit van het product wordt verhoogd door het gebruik van iCrop.
De basisfunctionliteiten van iCrop zijn uit te breiden met onze modules.

Neem contact op

 

iCrop app

Met de iCrop app kunt u snel en eenvoudig waarnemingen vastleggen. Waarnemingen worden automatisch op basis van uw locatie aan het juiste gewas en perceel gekoppeld. Alle ziekten, plagen en onkruiden zijn beschikbaar. De waarneming wordt direct getoond in de teeltagenda en u kunt de waarneming delen met externe. 

Teeltagenda

U kan uw teler optimaal adviseren met de iCrop teeltagenda door eenvoudig taken op te stellen en waarnemingen vast te leggen. De regelgeving wordt complexer en tegelijkertijd moet uw teler zijn registratie op orde hebben. Met iCrop handelt uw teler binnen de richtlijnen. Een duidelijk overzicht van alle waarnemingen en uitgevoerde- en geplande werkzaamheden biedt een grote meerwaarde. Taken kunnen eenvoudig gekopieëerd en gedeeld worden met andere teelten.

1

Bouwplan

Bouwplan en Kasplan

iCrop kan eenvoudig alle percelen en kassen inlezen en daar alle gewassen, adviezen en waarnemingen op tonen. Voor optimaal advies kunt u percelen inladen vanuit het RVO of u kunt zelf percelen intekenen op basis van satellietbeelden. Registratie en advies kan gericht plaats vinden. In één overzicht al uw percelen in beeld!

Rapportages

iCrop biedt de mogelijkheid om uw gegevens te rapporteren. U kunt eenvoudig al uw taken, toegepaste gewasbeschermingsmiddelen, aanbevelingen en conclusies rapporteren volgens de EDI-teelt standaard. De rapportage kan klantspecifiek worden gemaakt en getoond iCrop of u kunt een export maken naar PDF of Excel. Eenvoudig kunt u uw gegevens uitwisselen met andere applicaties of derden. 

Rapport

Interesse? Neem contact op!

Mail of bel ons voor een vrijblijvende demo die wij u graag aanbieden op uw locatie.

Demo aanvragen    iCrop webapplicatie

Aart