iCrop is gebruiksvriendelijke software voor adviseurs, afnemers, teeltbedrijven, telersverenigingen en leveranciers in de landbouw.

iCrop maakt het mogelijk om, samen met u telers, digitale gewasdata te verzamelen en te delen. Dit najaar is de nieuwste de versie van iCrop opgeleverd voor onze klanten. iCrop is uitgebreid met de nieuwe waarneming app en volledig geschikt voor alle open teelten, vollegronds groenten en in kassen.

image2