De vermeerdering en selectie van aardbeienplanten vindt voor een belangrijk deel plaats in een KAs in Ens is de Kasmodule van iCrop in gebruik genomen om de teelt van aardbeien in de kas volledig te kunnen monitoren en vast te leggen.